1. Name of project:
Project of Jump Arena
2. Address:
Viet Nam
3. Investor:
Jump Arena Joint Stock company
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out
1. Tên dự án:
Dự án khu vui chơi Jump Arena
2. Địa chỉ:
Việt Nam
3. Chủ đầu tư:
Công Ty cổ phần Jump Arena
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng và nội thất.
Bài viết trước đó CHUỖI NHÀ HÀNG PIZZA HUT