Chủ đầu tư:Công ty Cổ phần Dưỡng Sinh Y Dược Sao Phương Đông

Hạng mục thực hiện:

Hoàn thiện xây dựng, nội thất, cơ điện

Investor:Sao Phuong Dong Company

Items Constructed by Nam Tan:

Fit-out, MEP

 

Bài viết sau đó CHUỖI TRUNG TÂM GAME TIMEZONE