1. Name of project:
Pizza Hut Restaurant
2. Address:
VIET NAM
3. Investor:
Pizza Viet Nam company limited
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out, MPE
1. Tên dự án:
Chuỗi Cửa hàng Pizza Hut
2. Địa chỉ:
VIỆT NAM
3. Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Pizza Việt Nam.
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng và nội thất, cơ điện.
Bài viết trước đó NHÀ HÀNG THE PIZZA COMPANY
Bài viết sau đó CHUỖI KHU VUI CHƠI JUMP ARENA