1. Name of project:
Project of Texas Chiken
Hai Phong
2. Address:
Viet Nam
Dist, Hai Phong City.
3. Investor:
Mesa Company
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out
1. Tên dự án:
Dự án chuỗi gà rán Texas Chicken
2. Địa chỉ:
Việt Nam.
3. Chủ đầu tư:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng và nội thất.
Bài viết trước đó KHU MUA SẮM – THE NEW PLAYGROUND
Bài viết sau đó NHÀ HÀNG THE PIZZA COMPANY