1. Name of project:
Project of The New Playground shops
2. Address:
Vincom Ba Trieu, Ha Noi
3. Investor:
Quan Moi Co.,LTD
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out, MEP
1. Tên dự án:
Dự án khu mua sắm The New Playground.
2. Địa chỉ:
TTTM Vincom Bà Triệu, Hà Nội.
3. Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Quận Mới
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng, nội thất, cơ điện.
Bài viết trước đó CHUỖI NHÀ HÀNG CỔNG VÀNG
Bài viết sau đó CHUỖI GÀ RÁN TEXAS CHICKEN