1. Name of project:
Project of Golden Gate Company
2. Address:
Viet Nam
3. Investor:
Golden Gate Joint Stock Company
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out & ME
1. Tên dự án:
Dự án chuỗi nhà hàng cty Cổng Vàng
2. Địa chỉ:
Việt Nam
3. Chủ đầu tư:
Công ty Cổng Vàng
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng và nội thất, Cơ điện
Bài viết trước đó CHUỖI TRUNG TÂM GAME TIMEZONE