1. Name of project:
Project of cinema Betacineplex Thanh
Xuan
2. Address:
B1 Floor, 2 Le Van Thiem, Nhan Chinh,
Thanh Xuan, Ha Noi
3. Investor:
Beta Media Joint Stock Company
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out
1. Tên dự án:
Dự án rạp chiếu phim Beta Cineplex
Thanh Xuân.
2. Địa chỉ:
Tầng B1, số 2 Lê Văn Thiêm, Phường
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành
phố Hà Nội.
3. Chủ đầu tư:
Công ty CP Beta Media.
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng và nội thất.
Bài viết trước đó CAFÉ STARBUCKS KEANGNAM