1. Name of project:
The Pizza Company Restaurant Nguyen
Co Thach
2. Address:
24 Nguyen Co Thach, Cau Dien, Nam Tu
Liem, Ha Noi.
3. Investor:
Pizza Ngon Joint Stock Company
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out, MPE
1. Tên dự án:
Cửa hàng The Pizza Company Nguyễn Cơ Thạch
2. Địa chỉ:
Số 24 Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu Diễn,
Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
3. Chủ đầu tư:
Công ty Cổ phần Pizza Ngon
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng và nội thất, cơ điện.
Bài viết trước đó CHUỖI GÀ RÁN TEXAS CHICKEN
Bài viết sau đó CHUỖI NHÀ HÀNG PIZZA HUT