I. Café Starbucks – 32 Duy Tân
   Địa chỉ: 32 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
   Hạng mục Nam Tân thực hiện: Hoàn thiện xây dựng và nội thất.

I. Starbucks coffee – 32 Duy Tan
   Address: 32 Duy Tan, Dich Vong Hau, Cau Giay, Ha Noi .
   Items Constructed by Nam Tan: Fit-out

Bài viết trước đó CAFÉ STARBUCKS LIỄU GIAI