Skip to main content

12A11C1 MANDARIN HOUSE – HA NOI

Project name:
Position:
Contract type:
Limit:
Customer:
Contact:
Telephone:
Contract value:

Description

]KHÁCH HÀNG: PHÒNG 12A11

PHẠM VI CÔNG VIỆC: CẢI TẠO CHUNG CƯ, CUNG CẤP ĐỒ NỘI THẤT

THỜI GIAN THI CÔNG: THÁNG 10 NĂM 2014

Project related