Skip to main content

NHÀ 12A11C1 MANDARIN – HÀ NỘI

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

KHÁCH HÀNG: PHÒNG 12A11

PHẠM VI CÔNG VIỆC: CẢI TẠO CHUNG CƯ, CUNG CẤP ĐỒ NỘI THẤT

THỜI GIAN THI CÔNG: THÁNG 10 NĂM 2014

 

Dự án liên quan