Thiết kế, thi công hệ thống M&E

Hệ thống điều hòa thông gió
– Hệ thống cứu hỏa
– Hệ thống ống nước và thiết bị vệ sinh
– Hệ thống điện tòa nhà
– Hệ thông báo cháy và điện nhẹ
– Tủ điện, thiết bị đóng cắt
– Hệ thống tiếp đất và chống sét
– Tủ điện
– Dữ liệu và mạng máy tính
– Tự động hóa trong nhà