1. Name of project:
Pizza Hut Restaurant Xuan La
2. Address:
28 Xuan La, Xuan La, Tay Ho, Ha Noi.
3. Investor:
Pizza Viet Nam company limited
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out, MPE
1. Tên dự án:
Nhà hàng Pizza Hut Xuân La.
2. Địa chỉ:
28 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội.
3. Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Pizza Việt Nam.
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng và nội thất, cơ điện.
Bài viết trước đó NHÀ HÀNG PIZZA HUT NGHI TÀM
Bài viết sau đó CAFÉ STARBUCKS LIỄU GIAI