1. Name of project:
Pizza Hut Restaurant Xa Dan
2. Address:
159 Xa Dan, Dong Da, Ha Noi
3. Investor:
Pizza Viet Nam company limited
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out, MPE
1. Tên dự án:
Cửa hàng Pizza Hut Xa Dan.
2. Địa chỉ:
159 Xa Dan, Dong Da, Hà Nội
3. Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Pizza Việt Nam.
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng và nội thất, cơ điện.
Bài viết trước đó NHÀ HÀNG PIZZA HUT ECO GREEN
Bài viết sau đó NHÀ HÀNG PIZZA HUT NGHI TÀM