1. Name of project:
Pizza Hut Restaurant Thai Nguyen
2. Address:
282A Luong Ngoc Quyen, Quang Trung,
Thai Nguyen city, Thai Nguyen Province
3. Investor:
Pizza Viet Nam company limited
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out, MPE
1. Tên dự án:
Cửa hàng Pizza Hut Thái Nguyên.
2. Địa chỉ:
282A Lương Ngọc Quyến, P. Quang
Trung, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
3. Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Pizza Việt Nam.
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng và nội thất, cơ điện.