1. Name of project:
Pizza Hut Restaurant Nghi Tam
2. Address:
143 Nghi Tam, Yen Phu, Tay Ho, Ha Noi
3. Investor:
Pizza Viet Nam company limited
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out, MPE
1. Tên dự án:
Cửa hàng Pizza Hut Nghi Tàm.
2. Địa chỉ:
143 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
3. Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Pizza Việt Nam.
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng và nội thất, cơ điện.
Bài viết trước đó NHÀ HÀNG PIZZA HUT XÃ ĐÀN
Bài viết sau đó NHÀ HÀNG PIZZA HUT XUÂN LA