1. Name of project:
Pizza Hut Restaurant BigC Vinh
2. Address:
No 2, Vinh city, Nghe An Province
3. Investor:
Pizza Viet Nam company limited
4. Items Constructed by Nam Tan:
Fit-out, MPE
1. Tên dự án:
Cửa hàng Pizza Hut BigC Vinh.
2. Địa chỉ:
Số 2 Quang Trung, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An
3. Chủ đầu tư:
Công ty TNHH Pizza Việt Nam.
4. Hạng mục Nam Tân thực hiện:
Hoàn thiện xây dựng và nội thất, cơ điện.
Bài viết trước đó NHÀ HÀNG PIZZA HUT THAI NGUYEN