Skip to main content

AES OFFICE – HA NOI

Project name:
Position:
Contract type:
Limit:
Customer:
Contact:
Telephone:
Contract value:

Description

KHÁCH HÀNG: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LỰC AES – KTV MÔNG DƯƠNG

PHẠM VI CÔNG VIỆC: CẢI TẠO VĂN PHÒNG – CUNG CẤP NỘI THẤT

THỜI GIAN THI CÔNG: THÁNG 10 NĂM 2014

Project related