Skip to main content

VP5 APARTMENT – LINH DAM

Project name:
Position:
Contract type:
Limit:
Customer:
Contact:
Telephone:
Contract value:

Description

KHÁCH HÀNG: PHÒNG 31.16

PHẠM VI CÔNG VIỆC: CẢI TẠO CHUNG CƯ, CUNG CẤP NỘI THẤT

THỜI GIAN THI CÔNG: THÁNG 9 NĂM 2014

 

Project related