Skip to main content

CỬA HÀNG TIỆN ÍCH CIRCLE K

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

CỬA HÀNG TIỆN ÍCH CIRCLE K

420 ĐÊ LA THÀNH, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Dự án liên quan