Skip to main content

CAFE STARBUCKS KEANGNAM

Tên dự án: CAFE STARBUCKS KEANGNAM
Vị trí 1F tòa nhà Keangnam, Lô E6, Cầu Giấy, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng: Ý TƯỞNG VIỆT
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

Dự án liên quan