Skip to main content

CÔNG VIÊN DI SẢN CÁC NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

CÔNG VIÊN DI SẢN CÁC NHÀ KHOA HỌC VIỆT NAM

XÓM TIỀNG, XÃ BẮC PHONG, HUYỆN CAO PHONG, TỈNH HÒA BÌNH

 

 

 

Dự án liên quan