Skip to main content

PHÒNG R3B.0307 – KĐT ROYAL CITY

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

KHÁCH HÀNG: PHÒNG R3B.0307 – KĐT ROYAL CITY

PHẠM VI CÔNG VIỆC: XÂY DỰNG, CẢI TẠO NỘI THẤT

THỜI GIAN THI CÔNG: THÁNG 6 NĂM 2016

 

Dự án liên quan