Skip to main content

VĂN PHÒNG TS

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

KHÁCH HÀNG: CÔNG TY TS

PHẠM VI CÔNG VIỆC: CẢI TẠO SỬA CHỮA XÂY DỰNG,CUNG CẤP NỘI THẤT

THỜI GIAN THI CÔNG: THÁNG 03 NĂM 2013

 

Dự án liên quan