Skip to main content

VĂN PHÒNG EKIM

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN EKIM

PHẠM VI CÔNG VIỆC: CẢI TẠO VĂN PHÒNG – CUNG CẤP NỘI THẤT

THỜI GIAN THI CÔNG: THÁNG 10 NĂM 2013

 

Dự án liên quan