Skip to main content

VĂN PHÒNG CÔNG TY 1 PAY

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN 1 PAY

ĐỊA CHỈ: 165 THÁI HÀ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

PHẠM VI CÔNG VIỆC: THI CÔNG CẢI TẠO, NỘI THẤT, CƠ ĐIỆN

THỜI GIAN THI CÔNG: THÁNG 10 NĂM 2016

 

Dự án liên quan