Skip to main content

RẠP CHIẾU PHIM BETA CINEPLEX – THANH XUÂN

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN BETA

PHẠM VI CÔNG VIỆC: XÂY DỰNG MỚI VÀ CUNG CẤP NỘI THẤT CHO RẠP CHIẾU PHIM

THỜI GIAN THI CÔNG: THÁNG 7 – 9 NĂM 2016

 

Dự án liên quan