Skip to main content

QUÁN BAR F-CLUB

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

KHÁCH HÀNG: BAR – F CLUB

PHẠM VI CÔNG VIỆC: XÂY DỰNG – CƠ ĐIỆN

THỜI GIAN THI CÔNG: THÁNG 01 – 02 NĂM 2017

 

 

 

 

Dự án liên quan