Skip to main content

INTRACOM II – CẦU DIỄN

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

]KHÁCH HÀNG: PHÒNG 11.06

PHẠM VI CÔNG VIỆC: CẢI TẠO CHUNG CƯ, CUNG CẤP NỘI THẤT

THỜI GIAN THI CÔNG: THÁNG 08 NĂM 2015

 

Dự án liên quan