Skip to main content

CHUNG CƯ VP5 – BÁN ĐẢO LINH ĐÀM

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

]KHÁCH HÀNG: PHÒNG 31.16

PHẠM VI CÔNG VIỆC: CẢI TẠO CHUNG CƯ, CUNG CẤP NỘI THẤT

THỜI GIAN THI CÔNG: THÁNG 9 NĂM 2014

Dự án liên quan