Skip to main content

MANDARIN – HÀ NỘI

Tên dự án:
Vị trí
Loại hợp đồng:
Phạm vi:
Khách hàng:
Liên hệ:
Số điện thoại:
Giá trị hợp đồng:

Mô tả

1 2

KHÁCH HÀNG: PHÒNG 12A.11

PHẠM VI CÔNG VIỆC: CẢI TẠO CHUNG CƯ, CUNG CẤP ĐỒ NỘI THẤT

THỜI GIAN THI CÔNG: THÁNG 10 NĂM 2014

Dự án liên quan